Novosti

Historična topografija Primorske

Izšla je historična topografija Primorske

Izšel je drugi zvezek v zbirki Slovenska historična topografija, posvečen ozemlju Primorske. Temelji na doslej še neobjavljenem gradivu, plodu dela Franca in Milka Kosa. Gradivo sta po smrti Milka Kosa dopolnjevala še Pavle Blaznik in Janez Šumrada.

Delo je rezultat projekta Toponomastična dediščina Primorske ter prinaša številne dopolnitve izvornega gradiva. Iztočnice gesel so bile usklajene z registrom zemljepisnih imen (REZI). Podatki so bili dopolnjeni z novimi tekstno-kritičnimi edicijami srednjeveških listin. Poleg tega je ekipa izvedla še dodatne arhivske raziskave. Na njihovi podlagi so bili v zbirko vključene listine, kodeksi in urbarji hranjeni v domačih arhivih v Ljubljani, Kopru in Piranu ter tujih arhivih na Dunaju, v Innsbrucku, Münchnu, Vidmu, Čedadu, Gorici in Trstu. Na podlagi opravljenih raziskav prinaša prva izdaja 630 na novo identificiranih lokacij oziroma gesel (od skupno 1455).

E-knjiga je bila predstavljena na redni tiskovni konferenci Založbe ZRC. Dosegljiva je tako na spletnih straneh Slovenske historične topografije, kot tudi na straneh Založbe ZRC.

Historična topografija Kranjske.
Druga dopolnjena izdaja

Dobra štiri leta od prvega izida je tu druga dopolnjena izdaja
Historične topografije Kranjske.

Nova izdaja je obsežnejša in prinaša vrsto dopolnitev in popravkov. Pomemben sklop dopolnitev predstavljata gesli Ljubljana ter Škofja Loka, ki sta bili v prvi izdaji zapostavljeni predvsem zaradi časovnih omejitev. Hkrati so bile odpravljene vse ugotovljene napake in dodatno lokalizirane nekatere doslej še nerazrešene lokacije. Skupaj je na novo identificiranih 445 lokacij in preko 9000 paleonimov.

Pri novih geslih smo uporabili nekoliko nadgrajeno metodologijo, ki se odraža občutno bogatejšem kontekstu — širšem citatu iz originalnega vira. Kjer je le možno so uporabniku na voljo celostnejše informacije o nepremičninah, osebah in dogodkih, povezanih z zadevno lokacijo.

Dopolnitve, ki jih najdete v novi izdaji bomo kmalu odprli tudi na našem spletišču tako, da si jih boste uporabniki lahko ogledali tudi na interaktivni karti.

Vabimo k ogledu in uporabi!

Prenesi datoteko [.pdf]

Gradivo za historično topografijo Primorske

Preliminarno objavljamo Gradivo za historično topografijo Primorske!

Na Zgodovinskem inštitutu od poletja 2018 poteka projekt Toponomastična dediščina Primorske, v okviru katerega nadaljujemo nalogo izdelave historičnega krajevnega imenika za srednji vek za celotno ozemlje Slovenije, ki smo si jo zastavili v okviru Slovenske historične topografije.

Elektronska knjiga pred vami je preliminarna objava rezultatov dveletnega dela in jo bomo do zaključka projekta sredi prihodnjega leta še dopolnjevali in nadgrajevali. V svoji trenutni obliki vsebuje 990 sodobnih krajevnih imen ter 7689 historičnih krajevnih imen. Ta in še manjkajoča krajevna imena bomo do konca izvajanja projekta vključili tudi na spletni zemljevid na tej strani.

Levji delež podatkov za topografijo Primorske temelji na nikoli objavljenem gradivu, ki ga je pred iztekom svojega življenja pripravljal Milko Kos. S tem zapolnjujemo vrzel na področju srednjeveške toponomastike slovenskega ozemlja.

Vabimo k ogledu in uporabi!

Prenesi datoteko [.pdf]

Spletna aplikacija Slovenska historična topografija

Javna predstavitev spletne aplikacije v Atriju ZRC.

V petek, 10. novembra 2016, smo v Atriju ZRC javnosti predstavili spletno aplikacijo Slovenska historična topografija in e-knjigo Historična topografija Kranjske (do leta 1500).

Predstavitev v atriju
Foto: Igor Zaplatil.