SHT – Slovenska historična topografija

Novosti

Historična topografija Kranjske.
Druga dopolnjena izdaja

Dobra štiri leta od prvega izida je tu druga dopolnjena izdaja
Historične topografije Kranjske.

Nova izdaja je obsežnejša in prinaša vrsto dopolnitev in popravkov. Pomemben sklop dopolnitev predstavljata gesli Ljubljana ter Škofja Loka, ki sta bili v prvi izdaji zapostaljeni predvsem zaradi časovnih omejitev. Hkrati so bile odpravljene vse ugotovljene napake in dodatno lokalizirane nekatere doslej še nerazrešene lokacije. Skupaj je na novo identificiranih 445 lokacij in preko 9000 paleonimov.

Pri novih geslih smo uporabili nekoliko nadgrajeno metodologijo, ki se odraža občutno bogatejšem kontekstu — šrišem citatu iz originalnega vira. Kjer je le možno so uporabniku na voljo celostnejše informacije o nepremičninah, osebah in dogodkih, povezanih z zadevno lokacijo.

Dopolnitve, ki jih najdete v novi izdaji bomo kmalu odprli tudi na našem spletišču tako, da si jih boste uporabniki lahko ogledali tudi na interaktivni karti.

Vabimo k ogledu in uporabi!

Prenesi datoteko [.pdf]

Gradivo za historično topografijo Primorske

Preliminarno objavljamo Gradivo za historično topografijo Primorske!

Na Zgodovinskem inštitutu od poletja 2018 poteka projekt Toponomastična dediščina Primorske, v okviru katerega nadaljujemo nalogo izdelave historičnega krajevnega imenika za srednji vek za celotno ozemlje Slovenije, ki smo si jo zastavili v okviru Slovenske historične topografije.

Elektronska knjiga pred vami je preliminarna objava rezultatov dveletnega dela in jo bomo do zaključka projekta sredi prihodnjega leta še dopolnjevali in nadgrajevali. V svoji trenutni obliki vsebuje 990 sodobnih krajevnih imen ter 7689 historičnih krajevnih imen. Ta in še manjkajoča krajevna imena bomo do konca izvajanja projekta vključili tudi na spletni zemljevid na tej strani.

Levji delež podatkov za topografijo Primorske temelji na nikoli objavljenem gradivu, ki ga je pred iztekom svojega življenja pripravljal Milko Kos. S tem zapolnjujemo vrzel na področju srednjeveške toponomastike slovenskega ozemlja.

Vabimo k ogledu in uporabi!

Prenesi datoteko [.pdf]