SHT – Slovenska historična topografija

Novosti

Gradivo za historično topografijo Primorske

Preliminarno objavljamo Gradivo za historično topografijo Primorske!

Na Zgodovinskem inštitutu od poletja 2018 poteka projekt Toponomastična dediščina Primorske, v okviru katerega nadaljujemo nalogo izdelave historičnega krajevnega imenika za srednji vek za celotno ozemlje Slovenije, ki smo si jo zastavili v okviru Slovenske historične topografije.

Elektronska knjiga pred vami je preliminarna objava rezultatov dveletnega dela in jo bomo do zaključka projekta sredi prihodnjega leta še dopolnjevali in nadgrajevali. V svoji trenutni obliki vsebuje 990 sodobnih krajevnih imen ter 7689 historičnih krajevnih imen. Ta in še manjkajoča krajevna imena bomo do konca izvajanja projekta vključili tudi na spletni zemljevid na tej strani.

Levji delež podatkov za topografijo Primorske temelji na nikoli objavljenem gradivu, ki ga je pred iztekom svojega življenja pripravljal Milko Kos. S tem zapolnjujemo vrzel na področju srednjeveške toponomastike slovenskega ozemlja.

Vabimo k ogledu in uporabi!

Prenesi datoteko [.pdf]