SHT – Slovenska historična topografija

Novosti

SHT2 kmalu na voljo

Nova verzija Slovenske historične topografije v zaključni fazi testiranja.

Slovenska historična topografija bo kmalu dobila prenovljeno grafično podobo, posodobili in raširili pa smo tudi zbirko podatkov, ki zdaj vsebuje lokacije slovenske Primorske. Hkrati spletna stran po novem nudi možnost filtriranja podatkov po kriterijih vrste lokacij, območjih (zaenkrat Kranjska in Primorska) ter časovni filter.

Zbirka podatkov ter prenovljeno spletišče sta nastala v okviru aplikativnega raziskovalnega projekta Toponomastična dediščina Primorske, šifra L7-9424, ki ga je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Na projejktu so sodelovali sodelavci Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU ter Odseka za računalniške sisteme Inštituta Josef Štefan.

Trenutno sta zbirka in aplikacija v zaključni fazi testiranja in je dosegljiva v beta različici na začasnem naslovu https://ideefix.ijs.si, kmalu pa jo bomo preselili na uradno spletno mesto Slovenske historičen topografije.

Historična topografija Primorske

Izšla je historična topografija Primorske

Izšel je drugi zvezek v zbirki Slovenska historična topografija, posvečen ozemlju Primorske. Temelji na doslej še neobjavljenem gradivu, plodu dela Franca in Milka Kosa. Gradivo sta po smrti Milka Kosa dopolnjevala še Pavle Blaznik in Janez Šumrada.

Delo je rezultat projekta Toponomastična dedičina Primorske ter prinaša številne dopolnitve izvornega gradiva. Iztočnice gesel so bile usklajene z registrom zemljepisnih imen (REZI). Podatki so bili dopolnjeni z novimi tekstno-kritičnimi edicijami srednejveških listin. Poleg tega je ekipa izvedla še dodatne arhivske raziskave. Na njihovi podlagi so bili v zbirko vkljčeni urbarji hranjeni v domačih arhivih v Ljubljani, Kopru in Piranu ter tujih arhivih na Dunaju, Münchnu, Vidmu, Čedadu ter Trstu. Na podlagi opravljenih raziskav prinaša 717 na novo identificiranih lokacij oz. gesel (od skupno 1542).

E knjiga je bila predstavljena na redni tiskovni konferenci Založbe ZRC. Dosegjiva je tako na spletnih straneh Slovenske historične topografije, kot tudi na straneh Založbe ZRC.

Historična topografija Kranjske.
Druga dopolnjena izdaja

Dobra štiri leta od prvega izida je tu druga dopolnjena izdaja
Historične topografije Kranjske.

Nova izdaja je obsežnejša in prinaša vrsto dopolnitev in popravkov. Pomemben sklop dopolnitev predstavljata gesli Ljubljana ter Škofja Loka, ki sta bili v prvi izdaji zapostaljeni predvsem zaradi časovnih omejitev. Hkrati so bile odpravljene vse ugotovljene napake in dodatno lokalizirane nekatere doslej še nerazrešene lokacije. Skupaj je na novo identificiranih 445 lokacij in preko 9000 paleonimov.

Pri novih geslih smo uporabili nekoliko nadgrajeno metodologijo, ki se odraža občutno bogatejšem kontekstu — šrišem citatu iz originalnega vira. Kjer je le možno so uporabniku na voljo celostnejše informacije o nepremičninah, osebah in dogodkih, povezanih z zadevno lokacijo.

Dopolnitve, ki jih najdete v novi izdaji bomo kmalu odprli tudi na našem spletišču tako, da si jih boste uporabniki lahko ogledali tudi na interaktivni karti.

Vabimo k ogledu in uporabi!

Prenesi datoteko [.pdf]

Gradivo za historično topografijo Primorske

Preliminarno objavljamo Gradivo za historično topografijo Primorske!

Na Zgodovinskem inštitutu od poletja 2018 poteka projekt Toponomastična dediščina Primorske, v okviru katerega nadaljujemo nalogo izdelave historičnega krajevnega imenika za srednji vek za celotno ozemlje Slovenije, ki smo si jo zastavili v okviru Slovenske historične topografije.

Elektronska knjiga pred vami je preliminarna objava rezultatov dveletnega dela in jo bomo do zaključka projekta sredi prihodnjega leta še dopolnjevali in nadgrajevali. V svoji trenutni obliki vsebuje 990 sodobnih krajevnih imen ter 7689 historičnih krajevnih imen. Ta in še manjkajoča krajevna imena bomo do konca izvajanja projekta vključili tudi na spletni zemljevid na tej strani.

Levji delež podatkov za topografijo Primorske temelji na nikoli objavljenem gradivu, ki ga je pred iztekom svojega življenja pripravljal Milko Kos. S tem zapolnjujemo vrzel na področju srednjeveške toponomastike slovenskega ozemlja.

Vabimo k ogledu in uporabi!

Prenesi datoteko [.pdf]