O topografiji

Projekt SHT

Historična topografija je osnovni pripomoček pri identifikaciji toponimov, na katere naletimo v najrazličnejših srednjeveških virih.

Uradovanje v današnjem slovenskem prostoru je v srednjem veku potekalo v latinskem in nemškem jeziku in temu primerno so pisarji prirejali sicer pretežno slovenska krajevna imena. Pri tem je prihajalo do različnih rešitev, od prevodov do raznovrstnih adaptacij.

V drugi sklop lahko uvrstimo vrsto toponimov, nastalih v visokem in deloma poznem srednjem veku, originalno v nemški obliki (predvsem imena gradov, urbanih naselij, pa tudi vasi in ledin na nemškem kolonizacijskem ozemlju), ki so se na podoben način prilagodili večinskemu ljudskemu jeziku in jih danes poznamo v uradni slovenski obliki.

Prva prizadevanja na področju historične topografije za ozemlje Slovenije segajo v zgodnja trideseta leta 20. stoletja. Pionirsko delo na tem področju sta opravila Ljudmil Hauptmann in Milko Kos. Obsežno dolgotrajno zbiranje in preučevanje gradiva je v letih 1975–1989 obrodilo sadove v obliki monografskih priročnikov za Kranjsko (Milko Kos), Slovensko Štajersko (Pavle Blaznik) in Prekmurje (Ivan Zelko).

Priročnik historične topografije je zasnovan tako, da je načeloma mogoče v njem najti vse različne oblike nekega krajevnega imena, ki se pojavljajo v znanih srednjeveških virih. Seveda je v tem pogledu v obstoječih tiskanih verzijah še precej vrzeli, ki jih bo skušala elektronska verzija postopoma odpravljati.


Spletna aplikacija Slovenska historična topografija je bila zasnovana na ZRC SAZU Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa v okviru temeljnega raziskovalnega projekta "Slovenski toponimi v času in prostoru (Historična topografija Slovenije od srednjega veka do 19. stoletja)" (2011-2015).

Aplikacija je bila nadgrajena v okviru interdisciplinarnega aplikativnega raziskovalnega projekta "Toponomastična dediščina Primorske" (2018-2022) v katerem so sodelovali tudi raziskovalci Odseka za računalniške sisteme Instituta "Jožef Stefan". Oba projekta je financirala Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, drugega pa je sofinancirala tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

ZRC SAZU Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Odsek za računalniške sisteme

Kolofon

ISSN: 2536-1848

Uredniki

Miha Kosi ZIMK
Matjaž Bizjak ZIMK
Miha Seručnik ZIMK
Jurij Šilc IJS

Oblikovanje in izvedba

Uporabljene programske knjižnice


Creative Commons licenca
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodno licenco

Kontakt

Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Novi trg 2, 1001 Ljubljana, Slovenija
T. 01 470 62 00, 01 470 62 14
E. .